Pages

Tuesday, March 17, 2020

Te Reo ā-waha

Ko te kai a te rangatira, he kōrero, he kōrero, he kōrero

Nau mai ki tā mātou wāhanga reo ā-waha

I ngā wiki e rua ko te arotahinga matua o te reo, ko ngā kupu kīanga tūhono me ngā rerehāngū.  He mahi takirōpū hei wānangahia ngā tikanga o ēnei momo mahi.

Nā ēnei wānanga reo, ka whakaharatau ki roto i a mātou tuhinga.

He Āta Kūkara

Tuesday, September 4, 2018

Ko TMI 2018 e mihi ana!
Kia ora rā e te iwi, e te ao! E kī ana te whakataukī a te kura, 'Ko ā tātou tamariki ngā rangatira mō āpōpō'
Nei mātou e mihi ana.


Hāngai te titiro ki ngā Pae Maunga o Tararua,
he pae āhuru, he pae ikeike.

Kei ōna rekereke e rere nei,
ko Ōtaki,
 ko te wai kaukau o ngā tīpuna, 
te pātaka kai, auē!

Whātoro mai nā ngā mahi 
o Hoturoa
kia haoa mai ngā uri, ngā mata,
ngā kaihoe o te waka tapu,
ko Tainui e!

Ngā Hapū o Ngāti Raukawa, ana hī!